Vytvoriť faktúru

Salius - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Salius
IČO 35706252
DIČ 2020227407
IČ DPH SK2020227407
Dátum vzniku 08 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Salius
Legionárska 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 204 €
Zisk 6 936 €
Aktíva 46 225 €
Vlastný kapitál 4 639 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255569731
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,625
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,625
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,625
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,260
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,922
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 189
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,149
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 43,885
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,175
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 665
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,065
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,936
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,710
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 32,710
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,462
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 475
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,773
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 59,204
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 58,504
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 700
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 50,131
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,354
C. Služby (účtová skupina 51) 37,114
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 475
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,746
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 245
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,073
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,036
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 44
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 44
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -41
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,032
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,096
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,936
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35706252 DIČ: 2020227407 IČ DPH: SK2020227407
 • Sídlo: Salius, Legionárska 1, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roland Csapák Legionárska 1 Bratislava 831 04 08.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roland Csapák 6 639 € (100%) Legionárska 1 Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.06.2000Noví spoločníci:
   Roland Csapák Legionárska 1 Bratislava 831 04
   04.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Roland Csapák Legionárska 1 Bratislava 831 04
   Ing. Rudolf Galiovský Lietavská 5 Bratislava 851 06
   14.12.1998Nové obchodné meno:
   Salius, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Roland Csapák Legionárska 1 Bratislava 831 04
   Ing. Rudolf Galiovský Lietavská 5 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.12.1998Zrušené obchodné meno:
   " ProEkon, spol. s r.o."
   Zrušeny spoločníci:
   Roland Csapák Legionárska 1 Bratislava 831 04
   Ing. Rudolf Galiovský Lietavská 5 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rudolf Galiovský Lietavská 5 Bratislava 851 06
   08.01.1997Nové obchodné meno:
   " ProEkon, spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Legionárska 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva na objednávku
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Roland Csapák Legionárska 1 Bratislava 831 04
   Ing. Rudolf Galiovský Lietavská 5 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roland Csapák Legionárska 1 Bratislava 831 04
   Ing. Rudolf Galiovský Lietavská 5 Bratislava 851 06