Vytvoriť faktúru

TRENDIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRENDIS
IČO 35706384
DIČ 2020206606
IČ DPH SK2020206606
Dátum vzniku 14 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRENDIS
Grösslingova 51
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 523 €
Zisk -7 782 €
Aktíva 133 271 €
Vlastný kapitál -136 632 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905624728
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 131,975
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 131,975
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 44,566
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,938
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -695
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 349
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 136,913
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -153,004
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -151,861
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,782
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 289,917
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 338
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 289,579
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 200
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 585
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,255
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 287,539
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 42,523
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 42,528
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -5
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 48,825
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 34,506
C. Služby (účtová skupina 51) 1,938
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,991
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 390
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,302
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,084
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 515
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 514
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -515
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,817
P. Daň z príjmov (591, 595) 965
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,782
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016