Vytvoriť faktúru

R.J. SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno R.J. SERVIS
IČO 35706457
DIČ 2020200369
Dátum vzniku 14 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R.J. SERVIS
Bratislavská 18
90301
Senec
Finančné informácie
Zisk -850 €
Aktíva 126 275 €
Vlastný kapitál 26 354 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 126,614
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 123,929
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 123,929
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 20,992
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 102,937
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,685
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,333
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,333
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,333
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 352
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 248
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 104
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 126,614
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,504
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 19,051
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,118
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,067
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -850
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,110
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 101,110
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -1
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 101,111
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 765
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 383
D. Služby (účtová skupina 51) 276
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 106
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -765
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -659
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 85
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -850
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -850
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4259444.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015