Vytvoriť faktúru

PKDS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PKDS
IČO 35706473
DIČ 2020209136
IČ DPH SK2020209136
Dátum vzniku 09 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PKDS
Mlynská 34
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 657 €
Zisk 10 340 €
Aktíva 29 861 €
Vlastný kapitál 2 205 €
Kontaktné informácie
Email pkds.mazgut@gmail.com
Phone(s) 0905815821
Mobile phone(s) +421901715821, +421905815821, 0905815821
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,116
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,116
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,116
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,037
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,737
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 155
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,145
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,153
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,545
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,098
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,340
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,608
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,939
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,669
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 530
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,114
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,657
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 35,010
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,647
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 24,676
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,294
C. Služby (účtová skupina 51) 9,850
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,441
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 392
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,291
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 408
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,981
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,866
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 608
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 608
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -608
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,373
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,033
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,340
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35706473 DIČ: 2020209136 IČ DPH: SK2020209136
 • Sídlo: PKDS, Mlynská 34, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Mažgút Mlynská 34 Bratislava 841 07 09.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Mažgút 5 312 € (80%) Mlynská 34 Bratislava 841 07
  Ing. Jaroslava Mažgútová 1 328 € (20%) Mlynská 34 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.05.2010Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Mažgút Mlynská 34 Bratislava 841 07
   19.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Juraj Mažgút Mlynská 34 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Mažgút Mlynská 34 Bratislava 841 07
   12.04.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslava Mažgútová Mlynská 34 Bratislava 841 07
   Juraj Mažgút Mlynská 34 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Mažgút Mlynská 34 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mažgút Mlynská 34 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 09.01.1997
   11.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Juraj Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Miroslav Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Jaroslava Mažgútová Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   28.03.2007Nové sidlo:
   Mlynská 34 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavebného dozoru
   27.03.2007Zrušené sidlo:
   Gessayova 39 Bratislava 851 03
   20.04.1999Noví spoločníci:
   Juraj Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Miroslav Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Jaroslava Mažgútová Gessayova 39 Bratislava 851 03
   19.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Juraj Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Miroslav Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Jaroslava Mažgútová Gessayova 39 Bratislava 851 03
   09.01.1997Nové obchodné meno:
   PKDS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem činnosti stavebného dozoru
   projektovanie stavieb - dopravné stavby /cesty a miestne komunikácie/
   Noví spoločníci:
   Juraj Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Miroslav Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Jaroslava Mažgútová Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03