Vytvoriť faktúru

ZUČIKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZUČIKO
IČO 35706490
DIČ 2020209235
IČ DPH SK2020209235
Dátum vzniku 08 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZUČIKO
Nám. Hraničiarov 16
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 105 895 €
Zisk 22 252 €
Aktíva 52 211 €
Vlastný kapitál 32 161 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252633484
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 16,958
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 16,958
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,958
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,014
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 29,700
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,539
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,775
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 67,972
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,413
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 25,189
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,252
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,559
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,967
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,592
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,567
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,585
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,440
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 105,895
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 100,140
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,700
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 85,250
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,465
C. Služby (účtová skupina 51) 28,385
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 32,995
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 975
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,575
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,791
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 20,645
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 65,290
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 11,665
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 11,664
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,727
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,727
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 7,938
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 28,583
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,331
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35706490 DIČ: 2020209235 IČ DPH: SK2020209235
 • Sídlo: ZUČIKO, Nám. Hraničiarov 16, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03 08.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Vladimír Zukal 3 320 € (50%) Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
  Ida Zukalová 3 320 € (50%) Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.07.2004Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   05.02.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Ida Zukalová Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Ida Zukalová Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   08.01.1997Nové obchodné meno:
   ZUČIKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   čistenie a upratovanie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Ida Zukalová Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03