Vytvoriť faktúru

DEMOSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEMOSTAV
Stav Zrušená
IČO 35706562
DIČ 2020217881
IČ DPH SK2020217881
Dátum vzniku 15 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEMOSTAV
Poľovnícka 1710/66
90027
Bernolákovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 179 617 €
Zisk 57 111 €
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 324,993
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 168,063
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 168,063
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,953
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 125,152
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,958
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 151,154
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 121,607
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 117,034
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,034
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,573
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,547
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,994
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,553
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,776
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 5,776
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 324,993
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 296,327
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 873
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 873
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 231,704
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 231,704
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,111
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,666
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,666
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,927
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,927
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 327
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 410
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 473
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,529
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 179,617
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 177,549
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,068
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 105,512
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,564
D. Služby (účtová skupina 51) 41,924
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,072
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,536
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,536
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,006
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 34,869
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 34,869
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,077
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,105
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,061
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 671
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 671
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -667
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,438
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,327
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,327
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 57,111
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
 • IČO:35706562 DIČ: 2020217881 IČ DPH: SK2020217881
 • Sídlo: DEMOSTAV, Poľovnícka 1710/66, 90027, Bernolákovo
 • Dátum vzniku: 15 Januára 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.01.2017Zrušené obchodné meno:
   DEMOSTAV, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poľovnícka 1710/66 Bernolákovo 900 27
   16.12.2002Nové sidlo:
   Poľovnícka 1710/66 Bernolákovo 900 27
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   DEMOSTAV, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným