Vytvoriť faktúru

PT AGRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PT AGRO
IČO 35706619
DIČ 2020249726
Dátum vzniku 15 Januára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PT AGRO
Žilinská 11
81105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -580 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 86,417
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,043
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,043
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,043
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,374
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 9,958
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 9,958
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,958
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 68,788
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 66,758
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,758
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,030
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,628
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,628
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 86,417
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -165,984
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,049
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
2. Zmena základného imania +/- 419 -145
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -198,453
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -198,453
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -580
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 252,401
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 64,025
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 63,068
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 63,068
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 957
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 188,276
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 184,496
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,496
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,801
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,880
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 99
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 100
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100
D. Služby (účtová skupina 51) 100
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -100
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -100
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -100
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4252811.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35706619 DIČ: 2020249726
 • Sídlo: PT AGRO, Žilinská 11, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Kňaze ierova 24 Bratislava 13.07.1999
  Ing. Dušan Magula Júnová 21 Bratislava 13.07.1999
  Ing. Štefan Prstek M. Sch. Trnavského 15 Bratislava 15.01.1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.09.1999Nové obchodné meno:
   PT AGRO a.s.
   26.09.1999Zrušené obchodné meno:
   PETRIMEX AGRO, a.s.
   13.07.1999Nové sidlo:
   Žilinská 11 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Kňaze ierova 24 Bratislava
   Ing. Dušan Magula Júnová 21 Bratislava
   12.07.1999Zrušené sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bujna Beňovského 6 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   18.08.1997Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s hnojivami, prípravkami na ochranu rastlín, včítane jedov, žieravín a jedov zvlášť nebezpečných a ich skladovanie
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   PETRIMEX AGRO, a.s.
   Nové sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom, vrátane obchodu s chemickými výrobkami, surovinami a potravinami
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom mechanizačnej techniky a iných hnuteľných veci
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Prstek M. Sch. Trnavského 15 Bratislava
   Ing. Jozef Bujna Beňovského 6 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava