Vytvoriť faktúru

SECURIA majetkovosprávna a podielová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SECURIA majetkovosprávna a podielová
IČO 35706627
DIČ 2020991115
IČ DPH SK2020991115
Dátum vzniku 14 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SECURIA majetkovosprávna a podielová
Štefanovičova 4
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 294 630 €
Zisk 1 876 546 €
Aktíva 10 250 439 €
Vlastný kapitál 9 871 452 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0257104211
Dátum aktualizácie údajov: 12.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,710,150
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,032,005
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,696,580
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 90,414
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,606,166
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,335,425
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 5,335,425
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 678,145
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 68,225
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 68,225
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,552
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,552
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,552
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 585,368
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 585,368
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,710,150
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,687,330
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,481,511
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,481,511
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 366,231
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 366,231
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 863,042
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 863,042
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,876,546
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,820
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 18,324
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,372
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,372
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,440
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,512
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,496
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,496
Dátum aktualizácie údajov: 12.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,160,089
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 294,630
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 294,630
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 335,646
D. Služby (účtová skupina 51) 22,764
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,759
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 300,315
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 300,315
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,808
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -41,016
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 271,866
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,866,653
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,865,459
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 1,865,459
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,194
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,194
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,583
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,583
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,865,070
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,824,054
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -52,492
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,733
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -68,225
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,876,546
Dátum aktualizácie údajov: 12.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.07.2016
 • IČO:35706627 DIČ: 2020991115 IČ DPH: SK2020991115
 • Sídlo: SECURIA majetkovosprávna a podielová, Štefanovičova 4, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Chalupka Ostredková 3233/13 Bratislava 821 02 04.05.2009
  Mag. Petra Gaier Schottenring 30 Viedeň 1010 Rakúska republika 20.06.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  LVP Holding GmbH 4 481 511 € (100%) Viedeň 1010 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Mag. Petra Gaier Schottenring 30 Viedeň 1010 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.06.2016
   31.12.2010Noví spoločníci:
   LVP Holding GmbH Schottenring 30 Viedeň 1010 Rakúska republika
   07.07.2010Nové sidlo:
   Štefanovičova 4 Bratislava 811 04
   13.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chalupka Ostredková 3233/13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 04.05.2009
   14.01.1997Nové obchodné meno:
   SECURIA majetkovosprávna a podielová s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   nadobúdanie obchodných podielov v iných spoločnostiach
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia