Vytvoriť faktúru

GLAMOUR INTERIORS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GLAMOUR INTERIORS
IČO 35706708
DIČ 2020984680
IČ DPH SK2020984680
Dátum vzniku 13 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GLAMOUR INTERIORS
Panská 2
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 378 836 €
Zisk -38 011 €
Aktíva 489 571 €
Vlastný kapitál -356 392 €
Kontaktné informácie
Email info@glamour-interiors.sk
Phone(s) 0254131341, 0254131353, 0254131354, 0232338333
Mobile phone(s) 0948450484
Fax(es) 0254131341
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,619
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,619
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,619
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 357,967
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 87,504
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,706
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,506
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 361,586
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -394,402
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 662
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -363,693
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -38,011
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 755,988
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 689
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 707,014
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 143,882
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,592
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,187
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 558,353
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 671
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 47,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 378,836
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 323,524
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 43,169
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,143
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 415,569
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 248,864
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,142
C. Služby (účtová skupina 51) 75,323
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 46,295
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 394
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,929
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,750
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,872
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -36,733
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,364
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 476
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 473
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 794
N. Kurzové straty (563) 190
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 604
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -318
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,051
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -38,011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35706708 DIČ: 2020984680 IČ DPH: SK2020984680
 • Sídlo: GLAMOUR INTERIORS, Panská 2, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mária Strculová Panská 242/2 Bratislava 811 01 25.11.2010
  Alena Kuchtová Jindrich Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 7 Bratislava 851 03 22.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mária Strculová 3 320 € (50%) Panská 242/2 Bratislava 811 01
  Alena Kuchtová 3 320 € (50%) Jindrich Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 7 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.12.2010Nové obchodné meno:
   GLAMOUR INTERIORS, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Panská 2 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Mária Strculová Panská 242/2 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Strculová Panská 242/2 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 25.11.2010
   06.12.2010Zrušené obchodné meno:
   ANNA & A Bratislava s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radvanská 27 Bratislava 811 02
   06.11.2010Nové predmety činnosti:
   predaj nehnuteľností
   18.11.1999Nové sidlo:
   Radvanská 27 Bratislava 811 02
   17.11.1999Zrušené sidlo:
   Ventúrska 14 Bratislava 811 00
   22.10.1998Nové sidlo:
   Ventúrska 14 Bratislava 811 00
   Noví spoločníci:
   Alena Kuchtová Jidřicha Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Alena Kuchtová Jindrich Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 7 Bratislava 851 03
   21.10.1998Zrušené sidlo:
   Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Alexandra Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Alena Kuchtová Jidřicha Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexandra Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   26.08.1998Nové sidlo:
   Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Alexandra Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Alena Kuchtová Jidřicha Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika
   25.08.1998Zrušené sidlo:
   Belopoteckého 1 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Alexandra Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Alena Kuchtová Jidřicha Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika
   13.01.1997Nové obchodné meno:
   ANNA & A Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Belopoteckého 1 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a gesing bytového a hotelového textilu
   vykonávanie drobných stavebných úprav v interiéroch
   reklamná a propagačná činnosť
   vykonávanie dekoratívnych prác
   usporadúvanie výstav
   sprostredkovanie kúpy, a prenájmu nehnuteľností
   poradenstvo v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Alexandra Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Alena Kuchtová Jidřicha Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alexandra Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05