Vytvoriť faktúru

ARIEL International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARIEL International
IČO 35706899
DIČ 2020227594
IČ DPH SK2020227594
Dátum vzniku 16 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARIEL International
Záhumenná 306
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 719 €
Zisk -172 890 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262528256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,124,576
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,124,576
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,466
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 553
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,267
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,646
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,178,042
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 795,334
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 2,572,929
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 2,572,929
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,604,705
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -172,890
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 382,708
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 175,223
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 203,900
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 202,280
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,057
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -1,437
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,585
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,719
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,000
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,719
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 199,384
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,809
C. Služby (účtová skupina 51) 43,993
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 42,027
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 532
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 79,715
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 14,000
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,308
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -171,665
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -49,802
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 267
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 267
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -265
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -171,930
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -172,890
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35706899 DIČ: 2020227594 IČ DPH: SK2020227594
 • Sídlo: ARIEL International, Záhumenná 306, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Lemi Munajev Záhumenná 306/48 Bratislava 851 10 16.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ALSGREND HOLDINGS LIMITED 2 572 929 € (100%) Nikózia Cyperská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.05.2012Noví spoločníci:
   ALSGREND HOLDINGS LIMITED Doiranis 10 Nikózia Cyperská republika
   09.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Lemi Munajev Záhumenná 306/48 Bratislava 851 10
   EMBLETON MANAGEMENT LIMITED Omonoias 72 Limassol 3048 Cyprus
   18.01.2012Zrušeny spoločníci:
   KLARET DEVELOPMENT LIMITED Omonoias 17-19 Limassol 3052 Cyperská republika
   16.02.2008Noví spoločníci:
   KLARET DEVELOPMENT LIMITED Omonoias 17-19 Limassol 3052 Cyperská republika
   20.10.2004Nové sidlo:
   Záhumenná 306 Bratislava 851 10
   19.10.2004Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 17 Bratislava 851 04
   16.07.2004Noví spoločníci:
   EMBLETON MANAGEMENT LIMITED Omonoias 72 Limassol 3048 Cyprus
   15.07.2004Zrušeny spoločníci:
   EMBLETON MANAGEMENT LIMITED Omonoias 72 Limassol 3048 Cyprus
   09.06.2004Noví spoločníci:
   EMBLETON MANAGEMENT LIMITED Omonoias 72 Limassol 3048 Cyprus
   26.04.2004Nové sidlo:
   Panónska cesta 17 Bratislava 851 04
   25.04.2004Zrušené sidlo:
   Záhumenná 306/48 Bratislava 851 10
   21.08.2003Nové sidlo:
   Záhumenná 306/48 Bratislava 851 10
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby
   Noví spoločníci:
   Lemi Munajev Záhumenná 306/48 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lemi Munajev Záhumenná 306/48 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.01.1997
   20.08.2003Zrušené sidlo:
   Kamzíčí vrch 2 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Lemi Munaev N. Chemušina 5/1-70 Moskva Ruská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Lemi Munaev N. Chemušina 5/1-70 Moskva Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Kamzíkov vrch 3139/10 Bratislava
   16.01.1997Nové obchodné meno:
   ARIEL International, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kamzíčí vrch 2 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Lemi Munaev N. Chemušina 5/1-70 Moskva Ruská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lemi Munaev N. Chemušina 5/1-70 Moskva Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Kamzíkov vrch 3139/10 Bratislava