Vytvoriť faktúru

PP RENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PP RENT
IČO 35706929
DIČ 2020200380
IČ DPH SK2020200380
Dátum vzniku 20 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PP RENT
Nádražná 34
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 005 €
Zisk -53 652 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 271,684
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 244,381
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 244,381
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 228,877
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,138
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,366
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,914
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 24,961
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 23,961
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,961
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,953
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 225
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,728
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 389
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 389
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 271,684
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -257,909
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 398,327
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
2. Zmena základného imania +/- 419 393,327
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -604,244
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,072
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -616,316
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,652
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 529,593
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 395,613
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 393,619
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,994
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 133,980
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 83,246
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,246
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,563
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,058
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,940
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,173
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 18,005
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 18,005
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,732
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,037
D. Služby (účtová skupina 51) 7,904
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,836
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,708
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 953
4. Sociálne náklady (527, 528) 175
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 704
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,831
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,831
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 14,419
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,727
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,059
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 965
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 965
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -965
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,692
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,652
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35706929 DIČ: 2020200380 IČ DPH: SK2020200380
 • Sídlo: PP RENT, Nádražná 34, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Dátum vzniku: 20 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24 01.07.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Petráš 5 000 € (100%) Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.07.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Patrik Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2005
   08.07.2009Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie športových zariadení
   08.10.2008Nové predmety činnosti:
   plynárenstvo (dodávka plynu, distribúcia plynu)
   elektroenergetika (dodávka elektriny, distribúcia elektriny)
   20.07.2005Nové obchodné meno:
   PP RENT, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestrov, bez poskytovania iných než základných služieb zabezpečujúcich riadnu prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
   Noví spoločníci:
   Jozef Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24
   Patrik Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2005
   Patrik Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2005
   19.07.2005Zrušené obchodné meno:
   BH RENT, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Tatiana Tkačik Nikitinskaja 70 A/25 Nikopol Ukrajina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   07.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Tatiana Tkačik Nikitinskaja 70 A/25 Nikopol Ukrajina
   06.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Tatiana Tkačik Nikitinskaja 70 A/25 Nikopol Ukrajina
   17.10.2001Nové obchodné meno:
   BH RENT, s.r.o.
   16.10.2001Zrušené obchodné meno:
   BH, s.r.o.
   11.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.09.2000Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   03.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   22.12.1999Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
   Noví spoločníci:
   Tatiana Tkačik Nikitinskaja 70 A/25 Nikopol Ukrajina
   13.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   12.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   02.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   01.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Bratislavská hydina, spol. s r.o., IČO: 31 402 194 Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   Ing. Ľubomír Grác Jurkovičova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Grác Jurkovičova 3 Bratislava
   20.01.1997Nové obchodné meno:
   BH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba (rozmnožovanie, liahnutie, výkrm hydiny, produkcia násado- vých vajec, a nákup poľnohospodárskych produktov a zvierat pre túto činnosť)
   chov a výkrm hydiny na jatočné účely a jej predaj spracovateľom ako aj do maloobchodnej a veľkoobchodnej siete
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Bratislavská hydina, spol. s r.o., IČO: 31 402 194 Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   Ing. Ľubomír Grác Jurkovičova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   Ing. Ľubomír Grác Jurkovičova 3 Bratislava