Vytvoriť faktúru

GEMMA SYSTEMS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEMMA SYSTEMS
IČO 35706988
DIČ 2020217716
IČ DPH SK2020217716
Dátum vzniku 13 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEMMA SYSTEMS
Repašského 20
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 168 925 €
Zisk 12 550 €
Aktíva 553 219 €
Vlastný kapitál 197 842 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.gemmasystems.sk;http://www.gemma.cz
Phone(s) +421265423320, +421265424488, +421265424555
Mobile phone(s) +421911350119, +421911350118, +421911901107
Fax(es) 0265423320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 397,281
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 78,010
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 78,010
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 78,010
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 284,313
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,228
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 397
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,831
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 102,871
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 79,928
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,928
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,752
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 191
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 164,214
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,018
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 162,196
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 34,958
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 28,849
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 6,109
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 397,281
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,042
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,960
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,127
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,127
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,405
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,405
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,550
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 244,233
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,089
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,089
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 221,789
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,421
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,421
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 121,162
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,995
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,610
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,026
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,575
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,355
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,355
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 125,006
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125,006
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 166,516
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 168,925
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 81,088
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 85,428
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,409
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 152,048
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 38,263
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,854
D. Služby (účtová skupina 51) 23,407
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 75,026
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 53,478
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,742
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,806
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 413
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,380
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,380
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,705
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,877
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 99,992
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,968
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 2,965
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,513
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,009
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,009
O. Kurzové straty (563) 352
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 152
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,455
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,332
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,782
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,782
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,550
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35706988 DIČ: 2020217716 IČ DPH: SK2020217716
 • Sídlo: GEMMA SYSTEMS, Repašského 20, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07 13.12.2005
  Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika 20.01.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Maroš Váry 2 590 € (26%) Hradištná 23 Bratislava 841 07
  GEMMA Systems, spol. s r.o. 7 370 € (74%) Brno 625 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.03.2006Nové sidlo:
   Repašského 20 Bratislava Iv 841 02
   20.03.2006Zrušené sidlo:
   Repašského 18 Bratislava Iv 841 02
   28.12.2005Nové sidlo:
   Repašského 18 Bratislava Iv 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.12.2005
   27.12.2005Zrušené sidlo:
   Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika
   06.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika
   05.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   20.06.2001Noví spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Oderská 4 Brno 625 00 Česká republika
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07
   19.06.2001Zrušeny spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Oderská 4 Brno 625 00 Česká republika
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07
   11.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07
   10.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   25.04.2000Nové sidlo:
   Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   Noví spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Oderská 4 Brno 625 00 Česká republika
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   24.04.2000Zrušené sidlo:
   Saratovská 6 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Teyschlova 25 Brno Česká republika
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   13.01.1997Nové obchodné meno:
   GEMMA SYSTEMS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 6 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a informačných systémov
   technicko organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v oblasti výpočtovej techniky a informačných systémov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Teyschlova 25 Brno Česká republika
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava