Vytvoriť faktúru

SMOLÍK GROUP, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SMOLÍK GROUP, akciová
Stav Zrušená
IČO 35707003
Dátum vzniku 15 Januára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SMOLÍK GROUP, akciová
Košická 52/A
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 657 €
Zisk -44 200 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903220510
Mobile phone(s) 0903220510
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 67,416
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 67,416
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,598,340
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,061
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,600,580
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -5,301
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,665,756
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,572,436
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 2,755,096
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 2,755,096
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 139,929
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,278,389
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -44,200
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,320
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 93,320
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 422
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,379
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 91,519
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,657
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,657
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 46,700
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,551
C. Služby (účtová skupina 51) 3,682
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 34,213
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -42,043
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -12,233
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,197
M. Nákladové úroky (562) 1,003
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 194
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,197
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -43,240
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -44,200
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
 • IČO:35707003
 • Sídlo: SMOLÍK GROUP, akciová, Košická 52/A, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Januára 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.09.2016Zrušené obchodné meno:
   SMOLÍK GROUP, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Košická 52/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
   21.05.2016Nové obchodné meno:
   SMOLÍK GROUP, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Košická 52/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
   15.01.1997Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť