Vytvoriť faktúru

COFFEEBREAK SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno COFFEEBREAK SLOVAKIA
IČO 35707054
DIČ 2020200391
IČ DPH SK2020200391
Dátum vzniku 16 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COFFEEBREAK SLOVAKIA
90041
Rovinka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 276 738 €
Zisk -5 930 €
Kontaktné informácie
Email dobravoda@euroweb.sk
Phone(s) +421245985387
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 16,839
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 16,839
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,839
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 122,159
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 100
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 19,891
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 87
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,397
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 138,998
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -190,415
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -191,789
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,930
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 329,413
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 145,595
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 181,820
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 168,573
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 578
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,389
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,280
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,998
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 276,738
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 272,029
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,709
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 281,493
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 181,515
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,010
C. Služby (účtová skupina 51) 70,200
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,633
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,989
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 146
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,755
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,013
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 217
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 217
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -215
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,970
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,930
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016