Vytvoriť faktúru

EUROLUX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROLUX
IČO 35707062
DIČ 2020265731
IČ DPH SK2020265731
Dátum vzniku 16 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROLUX
Obchodná 66
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 000 €
Zisk 8 259 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905835874
Mobile phone(s) 0905835874
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 26,024
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 26,024
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 56,865
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,500
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,581
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,742
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 82,889
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 72,289
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 11,286
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 11,286
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 52,413
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,259
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,600
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 294
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,974
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 150
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,324
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,500
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 332
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 30,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 30,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,575
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,820
C. Služby (účtová skupina 51) 7,718
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 875
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,955
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,207
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,425
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,462
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 332
X. Výnosové úroky (662) 332
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 86
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 86
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 246
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,671
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,412
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,259
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015