Vytvoriť faktúru

AGENTURA VPO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGENTURA VPO
IČO 35707071
DIČ 2020228551
IČ DPH SK2020228551
Dátum vzniku 13 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGENTURA VPO
Údernícka 14/A
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 239 094 €
Zisk -68 638 €
Aktíva 216 295 €
Vlastný kapitál -221 693 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252965055
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 217,565
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 186,606
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 186,606
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,766
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -55,637
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 236,477
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,642
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,950
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,270
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,680
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 861
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 819
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,831
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,515
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 316
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 317
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 317
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 217,565
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -290,331
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 96,229
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 96,229
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 209,121
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,646
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,646
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -531,689
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -531,689
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -68,638
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 507,896
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,145
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,145
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 503,725
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,548
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,548
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 493,020
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,837
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,815
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,505
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,026
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,026
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 232,594
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 239,094
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 232,595
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,499
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 305,234
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 52,835
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 57,027
D. Služby (účtová skupina 51) 118,145
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 58,589
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,337
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,014
4. Sociálne náklady (527, 528) 238
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,093
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,405
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,405
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,140
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -66,140
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,588
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,542
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,542
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,538
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -67,678
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -68,638
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707071 DIČ: 2020228551 IČ DPH: SK2020228551
 • Sídlo: AGENTURA VPO, Údernícka 14/A, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Oľga Borbélyová Hodálova 12 Bratislava 841 05 06.07.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Oľga Borbélyová 6 640 € (6.9%) Hodálova 12 Bratislava 841 05
  B - FELL, s.r.o. 89 600 € (93.1%) Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.05.2011Nové sidlo:
   Údernícka 14/A Bratislava 851 01
   27.05.2011Zrušené sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 08
   19.08.2008Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 08
   18.08.2008Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   14.11.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   12.05.2005Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   11.05.2005Zrušené sidlo:
   Molecová 2 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02
   27.03.2003Noví spoločníci:
   B - FELL, s.r.o. IČO: 35 823 992 Špitálska 53 Bratislava 811 08
   Oľga Borbélyová Hodálova 12 Bratislava
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava
   26.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Oľga Borbelyová Hodálova 12 Bratislava 841 05
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02
   06.07.1998Nové obchodné meno:
   AGENTURA VPO s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Oľga Borbelyová Hodálova 12 Bratislava 841 05
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Borbelyová Hodálova 12 Bratislava 841 05
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02
   05.07.1998Zrušené obchodné meno:
   SEGATRONIC s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Kováč Grösslingova 33 Bratislava
   Maroš Rybár Pri Vinohradoch 198 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kováč Grösslingova 33 Bratislava
   Maroš Rybár Pri Vinohradoch 198 Bratislava
   07.01.1998Nové sidlo:
   Molecová 2 Bratislava 841 04
   06.01.1998Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   13.01.1997Nové obchodné meno:
   SEGATRONIC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie nevýherných automatov
   výroba a predaj hračiek
   reklamná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Martin Kováč Grösslingova 33 Bratislava
   Maroš Rybár Pri Vinohradoch 198 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Kováč Grösslingova 33 Bratislava
   Maroš Rybár Pri Vinohradoch 198 Bratislava