Vytvoriť faktúru

ASEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASEC
IČO 35707127
DIČ 2020227264
IČ DPH SK2020227264
Dátum vzniku 13 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASEC
Ivánska cesta 4
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 134 592 €
Zisk -19 408 €
Aktíva 801 837 €
Vlastný kapitál -92 382 €
Kontaktné informácie
Email uvaha@nextra.sk
Phone(s) 0244883695
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 61,460
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 54,133
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 54,133
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 502,046
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 210,918
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 773
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,731
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 563,506
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -111,789
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -99,020
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,408
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 675,295
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 55,236
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 617,876
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 263,160
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,565
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,779
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 344,372
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 689
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,494
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 134,592
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,808
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 81,529
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,255
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 139,107
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,898
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 29,236
C. Služby (účtová skupina 51) 41,896
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 38,116
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 652
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 25,121
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,188
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,515
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,307
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 13,933
M. Nákladové úroky (562) 2,924
N. Kurzové straty (563) 10,741
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 268
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -13,933
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,448
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,408
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015