Vytvoriť faktúru

REYA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REYA
IČO 35707160
DIČ 2020971843
Dátum vzniku 22 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REYA
Bratislavská 28
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 696 €
Zisk -3 745 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903714760
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,150
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,162
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 364
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 364
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,798
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,798
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,320
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 514
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 514
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,152
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,140
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,140
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 654
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 356
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 298
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 668
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 168
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 500
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,150
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,836
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -12,394
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,052
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -35,446
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,745
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,986
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,539
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,194
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 345
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,447
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,846
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,846
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 601
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 502
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 632
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 366
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 33,659
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 33,696
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 33,659
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,428
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,736
D. Služby (účtová skupina 51) 18,575
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,025
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,649
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,340
4. Sociálne náklady (527, 528) 36
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 318
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,630
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,630
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 144
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,732
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,348
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 533
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 439
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 439
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -533
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,265
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,745
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707160 DIČ: 2020971843
 • Sídlo: REYA, Bratislavská 28, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 22 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Silvia Rybárová Bratislavská 28 Pezinok 902 01 13.02.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Silvia Rybárová 6 639 € (100%) Bratislavská 28 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.02.2012Nové obchodné meno:
   REYA s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 28 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Silvia Rybárová Bratislavská 28 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Silvia Rybárová Bratislavská 28 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 13.02.2012
   24.02.2012Zrušené obchodné meno:
   BISTRO ROZÁLKA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Suvorovova 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Rybár Bratislavská 28 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Rybár Bratislavská 28 Pezinok
   07.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   06.09.2000Noví spoločníci:
   Jozef Rybár Bratislavská 28 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Rybár Bratislavská 28 Pezinok
   05.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   06.09.1999Noví spoločníci:
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   Anton Olah Mamateyova 30 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Olah Mamateyova 30 Bratislava 851 05
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   Anton Olah Mamateyova 30 Bratislava 851 05
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   Anton Olah Mamateyova 30 Bratislava 851 05
   22.01.1997Nové obchodné meno:
   BISTRO ROZÁLKA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Suvorovova 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžadujú zvláštne povolenia
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   Anton Olah Mamateyova 30 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Janko Budatínska 21 Bratislava 851 05
   Anton Olah Mamateyova 30 Bratislava 851 05