Vytvoriť faktúru

AUTOSERVIS BULA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTOSERVIS BULA
IČO 35707194
DIČ 2020203328
IČ DPH SK2020203328
Dátum vzniku 17 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOSERVIS BULA
Kupeckého 50
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 913 €
Zisk 67 €
Kontaktné informácie
Email autoservisbula@gmail.com
Webová stránka http://www.autoservisbula.eu
Mobile phone(s) +421903408819, +421903283308
Fax(es) 0336409090
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,257
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,257
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,753
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,220
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 664
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,160
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 13,477
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -48,554
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -55,264
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 67
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 62,031
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,285
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 60,746
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,776
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 741
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,527
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 55,702
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 75,913
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 75,886
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 73,576
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 57,408
C. Služby (účtová skupina 51) 4,435
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,409
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 460
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,861
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,337
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,043
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,310
M. Nákladové úroky (562) 242
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,068
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,310
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,027
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 67
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707194 DIČ: 2020203328 IČ DPH: SK2020203328
 • Sídlo: AUTOSERVIS BULA, Kupeckého 50, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 17 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bohuslav Bula Kupeckého 52 Pezinok 17.01.1997
  Štěpánka Bulová Kupeckého 52 Pezinok 17.01.1997
  Ľubomír Šintál Za Hradbami 10 Pezinok 14.04.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Bohuslav Bula 4 647 € (70%) Kupeckého 52 Pezinok
  Štěpánka Bulová 1 992 € (30%) Kupeckého 52 Pezinok
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.12.2005Nové obchodné meno:
   AUTOSERVIS BULA, spol. s r.o.
   21.12.2005Zrušené obchodné meno:
   B & Š AUTOOPRAVOVŇA PEZINOK spol. s r.o.
   14.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Šintál Za Hradbami 10 Pezinok
   26.11.1998Noví spoločníci:
   Bohuslav Bula Kupeckého 52 Pezinok
   Štěpánka Bulová Kupeckého 52 Pezinok
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav Bula Kupeckého 52 Pezinok
   Štěpánka Bulová Kupeckého 52 Pezinok
   17.01.1997Nové obchodné meno:
   B & Š AUTOOPRAVOVŇA PEZINOK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kupeckého 50 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Bohuslav Bula Kupeckého 52 Pezinok
   Štěpánka Bulová Kupeckého 52 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bohuslav Bula Kupeckého 52 Pezinok
   Štěpánka Bulová Kupeckého 52 Pezinok