Vytvoriť faktúru

ISA Schwimbersky - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISA Schwimbersky
Stav V likvidácii
IČO 35707291
DIČ 2020203515
Dátum vzniku 17 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISA Schwimbersky
Šenkvická 7
90201
Pezinok
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,758
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,758
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,755
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,405
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,405
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 350
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 508
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 508
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 495
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 462
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,758
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -184,592
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -191,231
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -191,231
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 195,350
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 112
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 112
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 195,238
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,061
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,061
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 192,048
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 26
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4230280.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707291 DIČ: 2020203515
 • Sídlo: ISA Schwimbersky, Šenkvická 7, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 17 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Igor Schwimbersky Gärtnergasse 5 Rohrau 2471 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jarková 379 Dobšiná 18.01.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Igor Schwimbersky 10 624 € (80%) Gärtnergasse 5 Rohrau 2471 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jarková 379 Dobšiná
  Milan Halabrin 2 656 € (20%) Slovenský Grob
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.08.2003Nové obchodné meno:
   ISA Schwimbersky, spol. s r. o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.08.2003Zrušené obchodné meno:
   ISA Schwimbersky, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   21.02.2001Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   03.05.2000Nové sidlo:
   Šenkvická 7 Pezinok 902 01
   02.05.2000Zrušené sidlo:
   Lúčna 26 Slovenský Grob 900 26
   07.03.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Halabrin Lúčna 26 Slovenský Grob
   18.01.2000Noví spoločníci:
   Milan Halabrin Lúčna 26 Slovenský Grob
   Igor Schwimbersky Gärtnergasse 5 Rohrau 2471 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Lúčna 26 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Schwimbersky Gärtnergasse 5 Rohrau 2471 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jarková 379 Dobšiná
   17.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Milan Halabrin Lúčna 26 Slovenský Grob
   Igor Schwimbersky 88 Rohrau 2474 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4177/19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Schwimbersky 88 Rohrau 2474 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4177/19 Bratislava
   23.06.1997Noví spoločníci:
   Igor Schwimbersky 88 Rohrau 2474 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4177/19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Schwimbersky 88 Rohrau 2474 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4177/19 Bratislava
   22.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Igor Schwimbersky 88 Rohrau 2474 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.01.1997Nové obchodné meno:
   ISA Schwimbersky, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lúčna 26 Slovenský Grob 900 26
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Milan Halabrin Lúčna 26 Slovenský Grob
   Igor Schwimbersky 88 Rohrau 2474 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Halabrin Lúčna 26 Slovenský Grob