Vytvoriť faktúru

MO & DE INTERNATIONAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MO & DE INTERNATIONAL
IČO 35707321
DIČ 2020241080
IČ DPH SK2020241080
Dátum vzniku 22 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MO & DE INTERNATIONAL
Podzáhradná 32
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 97 033 €
Zisk 13 €
Kontaktné informácie
Email bilanc@fvu.sk
Phone(s) 0245243239
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,068
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,664
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,664
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,664
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,259
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,538
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,393
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,393
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 145
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 721
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 197
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 524
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 145
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 145
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,068
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,304
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 64,098
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 200
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 200
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -107,573
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,399
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -114,972
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,372
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,005
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,005
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 41,215
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 388
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 388
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,132
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 686
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,009
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 152
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 152
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 97,034
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 97,033
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 81,744
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,820
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,160
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,309
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,718
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 46,480
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,431
D. Služby (účtová skupina 51) 5,981
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,937
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,040
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,959
4. Sociálne náklady (527, 528) 938
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 429
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,965
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,965
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 495
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,315
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,672
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 342
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 113
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 113
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 229
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -342
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 973
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707321 DIČ: 2020241080 IČ DPH: SK2020241080
 • Sídlo: MO & DE INTERNATIONAL, Podzáhradná 32, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06 12.01.2004
  Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06 22.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Kresimír Ilič 4 979 € (50%) Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
  Pavla Iličová 4 979 € (50%) Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.01.2004Noví spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   11.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   16.04.1997Noví spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   15.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   22.01.1997Nové obchodné meno:
   MO & DE INTERNATIONAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť: nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   reklamná činnosť
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06