Vytvoriť faktúru

ALEDETO SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALEDETO SLOVAKIA
IČO 35707411
DIČ 2020227352
IČ DPH SK2020227352
Dátum vzniku 22 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALEDETO SLOVAKIA
Pestovateľská 4315/9
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 325 007 €
Zisk 4 451 €
Kontaktné informácie
Fax(es) 0244872265
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 139,581
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 131,072
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 36,817
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 90
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 36,727
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 67,802
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 67,802
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,802
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,453
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,632
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,821
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,509
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,114
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 395
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 139,581
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,630
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 776
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 776
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -75,135
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -75,135
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,451
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,211
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 80,601
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 80,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 80,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 601
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 113,283
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 97,084
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,084
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,949
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,153
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,704
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,393
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,327
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,327
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 324,958
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 325,007
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 324,563
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 395
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 319,074
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 248,669
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,446
D. Služby (účtová skupina 51) 19,832
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 44,614
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,009
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,595
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,010
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 379
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,933
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,011
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 522
O. Kurzové straty (563) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 469
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -522
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,411
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,451
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015