Vytvoriť faktúru

EUROTRADEMETAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROTRADEMETAL
IČO 35707429
DIČ 2020265082
IČ DPH SK2020265082
Dátum vzniku 21 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROTRADEMETAL
Svätoplukova 2/a
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 048 383 €
Zisk 24 431 €
Kontaktné informácie
Email sekretariat@eurotrade.sk
Phone(s) 0245248188, 0905314387
Mobile phone(s) 0905314387
Fax(es) 0245248195
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 557,377
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 32,145
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,679
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,679
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 26,466
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 26,466
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 524,403
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 96,815
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 96,815
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 363,960
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 358,299
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 358,299
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,627
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 598
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 598
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 63,030
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,575
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 48,455
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 829
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 829
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 557,377
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 259,569
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 224,184
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 224,184
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,431
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 297,808
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 346
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 346
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 106,842
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 104,610
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 104,610
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,116
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 659
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 457
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 190,420
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,048,383
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,048,383
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,046,883
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,010,486
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,856,862
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,424
D. Služby (účtová skupina 51) 108,083
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,716
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,012
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,616
4. Sociálne náklady (527, 528) 88
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 577
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,747
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,747
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,077
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 37,897
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 71,014
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,088
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,434
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 1,434
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27
XII. Kurzové zisky (663) 627
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,698
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,777
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,777
O. Kurzové straty (563) 12
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 463
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,446
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,610
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,287
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,856
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,856
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,431
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707429 DIČ: 2020265082 IČ DPH: SK2020265082
 • Sídlo: EUROTRADEMETAL, Svätoplukova 2/a, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Chachaľák Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 21.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michal Chachaľák 6 639 € (66.7%) Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji
  Žanna Chachaľák 3 319 € (33.3%) Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.10.2005Nové predmety činnosti:
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   Noví spoločníci:
   Michal Chachaľák Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji
   Žanna Chachaľák Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Chachaľák Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji Vznik funkcie: 21.01.1997
   18.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Michal Chachaľák Beňadická 19 Bratislava - Petržalka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Chachaľák Beňadická 19 Bratislava - Petržalka Vznik funkcie: 21.01.1997
   31.08.2004Nové obchodné meno:
   EUROTRADEMETAL, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Michal Chachaľák Beňadická 19 Bratislava - Petržalka
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Chachaľák Beňadická 19 Bratislava - Petržalka Vznik funkcie: 21.01.1997
   30.08.2004Zrušené obchodné meno:
   EUROFERROMETALL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Intermont Development Inc. Nicolaou Pendadromos Center Ayias Zonis Street, P.O.BOX 6448 Lemesos 033 07 Cyprus
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Chachaľák Laborecká 3 Medzilaborce
   28.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hoška Nám.1.mája 24 Senec Skončenie funkcie: 27.06.2003
   30.09.2002Nové sidlo:
   Svätoplukova 2/a Bratislava 821 08
   29.09.2002Zrušené sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 821 02
   07.11.2000Noví spoločníci:
   Intermont Development Inc. Nicolaou Pendadromos Center Ayias Zonis Street, P.O.BOX 6448 Lemesos 033 07 Cyprus
   06.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Intermont Development Inc. Nicolaou Pendadromos Center Ayias Zonis Street PO.BOX6448 Lemesos 3307 Cyprus
   ROHSTOFF HOLDING LIMITED, Nicolaou Pentadromos Centre, Tessalonikis Street Limassol Cyprus
   Ing. Miroslav Hoška Nám.1.mája 24 Senec
   Ing. Michal Chachaľák Laborecká 3 Medzilaborce
   23.08.1999Nové sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výkup, spracovanie a predaj recyklovateľného papiera
   Noví spoločníci:
   Intermont Development Inc. Nicolaou Pendadromos Center Ayias Zonis Street PO.BOX6448 Lemesos 3307 Cyprus
   ROHSTOFF HOLDING LIMITED, Nicolaou Pentadromos Centre, Tessalonikis Street Limassol Cyprus
   Ing. Miroslav Hoška Nám.1.mája 24 Senec
   Ing. Michal Chachaľák Laborecká 3 Medzilaborce
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Hoška Nám.1.mája 24 Senec Skončenie funkcie: 27.06.2003
   Ing. Michal Chachaľák Laborecká 3 Medzilaborce
   22.08.1999Zrušené sidlo:
   Pražská 1 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   BALEN, s.r.o., IČO: 35 701 706 Pražská 1 Bratislava
   ROHSTOFF HOLDING LIMITED, Nicolaou Pentadromos Centre, Tessalonikis Street Limassol Cyprus
   Miroslav Chromej Duchnovičova 473/3 Medzilaborce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Chromej Duchnovičova 473/3 Medzilaborce
   21.01.1997Nové obchodné meno:
   EUROFERROMETALL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 1 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   BALEN, s.r.o., IČO: 35 701 706 Pražská 1 Bratislava
   ROHSTOFF HOLDING LIMITED, Nicolaou Pentadromos Centre, Tessalonikis Street Limassol Cyprus
   Miroslav Chromej Duchnovičova 473/3 Medzilaborce
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Chromej Duchnovičova 473/3 Medzilaborce