Vytvoriť faktúru

VLD - KOBRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VLD - KOBRA
IČO 35707445
DIČ 2020265456
IČ DPH SK2020265456
Dátum vzniku 21 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VLD - KOBRA
Mickiewiczova 1
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 105 352 €
Zisk -40 864 €
Kontaktné informácie
Email info@alzbetka.sk
Phone(s) 0252923984
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,066
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,936
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,936
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,375
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,561
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,831
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,835
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,835
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -68
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -68
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -68
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 186
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 186
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,878
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,098
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 780
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 299
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 299
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,066
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,248
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 665
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,312
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,312
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,864
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,314
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 606
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 606
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 48,708
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,661
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,661
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,951
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,886
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,133
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,262
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,681
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 97,090
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 105,352
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 97,089
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,263
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 142,746
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 49,417
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,975
D. Služby (účtová skupina 51) 24,412
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,515
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,626
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,773
4. Sociálne náklady (527, 528) 116
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 461
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,563
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,563
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 403
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -37,394
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,285
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,512
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 734
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 734
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,778
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,510
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,904
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -40,864
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707445 DIČ: 2020265456 IČ DPH: SK2020265456
 • Sídlo: VLD - KOBRA, Mickiewiczova 1, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 12.02.1997
  Ing. Juraj Panek Matejkova 2 Bratislava 841 05 23.05.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Kasaj 5 643 € (85%) Kapicova 11 Bratislava
  Ing. Juraj Panek 996 € (15%) Matejkova 2 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.09.2008Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.05.2001
   17.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 23.05.2001
   14.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 12.02.1997
   Ing. Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 23.05.2001
   13.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Ing. Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava
   06.07.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie parkovísk
   prevádzkovanie čerpacej stanice
   maloobchodný predaj pohonných hmôt
   veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami
   prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení
   požičiavanie osobných motorových vozidiel
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   leasingová činnosť
   poskytovanie pôžičiek a úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   čistiace a upratovacie práce
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Ing. Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava
   05.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   14.10.1999Nové sidlo:
   Mickiewiczova 1 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
   faktoring a forfaiting
   organizovanie športových podujatí a súťaží
   pohostinská činnosť v zariadeniach II.skupiny a vyššie
   prenájom športových potrieb, telovýchovných prístrojov a zariadení
   13.10.1999Zrušené sidlo:
   Nad Lomom 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
   factoring a fortaiting
   organizovanie športových podujatí a súťaží
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vyššie
   30.10.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vyššie
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   21.09.1998Nové obchodné meno:
   VLD - KOBRA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.09.1998Zrušené obchodné meno:
   Jozef Hospodár-KOBRA s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   ochrana majetku a osôb
   služby súkromných detektívov
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Jozef Hospodár Iľjušinova 1042/12 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Hospodár Iľjušinova 1042/12 Bratislava
   13.05.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Jozef Hospodár Iľjušinova 1042/12 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   12.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Jozef Hospodár Iľjušinova 1042/12 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   24.07.1997Nové sidlo:
   Nad Lomom 2 Bratislava 811 02
   23.07.1997Zrušené sidlo:
   Mickiewiczova 1 Bratislava 811 07
   26.03.1997Noví spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Jozef Hospodár Iľjušinova 1042/12 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   25.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Jozef Hospodár Iľjušinova 1042/12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   21.01.1997Nové obchodné meno:
   Jozef Hospodár-KOBRA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 1 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
   ochrana majetku a osôb
   služby súkromných detektívov
   factoring a fortaiting
   organizovanie športových podujatí a súťaží
   Noví spoločníci:
   Jozef Hospodár Iľjušinova 1042/12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Hospodár Iľjušinova 1042/12 Bratislava