Vytvoriť faktúru

DONEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DONEX
IČO 35707461
DIČ 2020250584
IČ DPH SK2020250584
Dátum vzniku 14 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DONEX
Klincová 37/B
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 318 434 €
Zisk 10 897 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248204040, 0248282169, 0905718813
Mobile phone(s) +421905537984, +421905718813
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 96,758
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90,048
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 88,598
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 688
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 688
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 87,910
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,450
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 647
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 803
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,710
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,710
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 96,758
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,007
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 19,584
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 71,936
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -52,352
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,897
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,751
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 709
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 709
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 32,042
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,722
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,722
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 67,058
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 318,434
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 67,058
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 251,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 376
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 305,785
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,805
D. Služby (účtová skupina 51) 90,013
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,616
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,190
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 419
4. Sociálne náklady (527, 528) 7
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 347
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 209,247
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 757
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,649
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -26,760
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 131
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 131
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -128
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,521
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,624
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,624
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,897
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707461 DIČ: 2020250584 IČ DPH: SK2020250584
 • Sídlo: DONEX, Klincová 37/B, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mariana Vanková SNP 1881/4 Ilava 019 01 16.10.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mariana Vanková 33 194 € (100%) SNP 1881/4 Ilava 019 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.01.2015Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Vydavateľská činnosť
   Prenájom hnuteľných vecí
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Reklamné a marketingové služby
   Prieskum trhu a verejnej mienky
   Počítačové služby
   Noví spoločníci:
   Mariana Vanková SNP 1881/4 Ilava 019 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mariana Vanková SNP 1881/4 Ilava 019 01 Vznik funkcie: 16.10.2014
   30.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Marianna Vanková SNP 1881/4 Ilava 019 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marianna Vanková SNP 1881/4 Ilava 019 01 Vznik funkcie: 16.10.2014
   12.11.2014Nové sidlo:
   Klincová 37/B Bratislava-Ružinov 821 08
   Noví spoločníci:
   Marianna Vanková SNP 1881/4 Ilava 019 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marianna Vanková SNP 1881/4 Ilava 019 01 Vznik funkcie: 16.10.2014
   11.11.2014Zrušené sidlo:
   Prešovská 38/A Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubica Lipová 50 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kubica Lipová 50 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 14.01.1997
   28.02.2012Nové sidlo:
   Prešovská 38/A Bratislava 821 02
   27.02.2012Zrušené sidlo:
   Drieňová 1/F Bratislava 821 01
   14.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kubica Lipová 50 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 14.01.1997
   13.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kubica Lipová 50 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 14.01.1997
   13.07.2006Nové sidlo:
   Drieňová 1/F Bratislava 821 01
   12.07.2006Zrušené sidlo:
   Zelinárska 8 Bratislava 821 08
   31.05.2005Noví spoločníci:
   Jozef Kubica Lipová 50 Ivánka pri Dunaji 900 28
   30.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubica Sklenárova 24 Bratislava
   20.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Kubica Rozvodná 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Kubica Rozvodná 17 Bratislava Vznik funkcie: 14.01.1997
   24.01.2003Nové sidlo:
   Zelinárska 8 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kubica Lipová 50 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 14.01.1997
   Ing. Dušan Kubica Rozvodná 17 Bratislava Vznik funkcie: 14.01.1997
   23.01.2003Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kubica Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Dušan Kubica P.Horova 21 Bratislava
   03.07.2001Noví spoločníci:
   Jozef Kubica Sklenárova 24 Bratislava
   Ing. Dušan Kubica Rozvodná 17 Bratislava
   02.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubica Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Dušan Kubica P.Horova 21 Bratislava
   16.08.1999Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   15.08.1999Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Jozef Kubica Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Dušan Kubica P.Horova 21 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubica Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Dušan Kubica P.Horova 21 Bratislava
   14.01.1997Nové obchodné meno:
   DONEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľské služby v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Jozef Kubica Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Dušan Kubica P.Horova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kubica Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Dušan Kubica P.Horova 21 Bratislava