Vytvoriť faktúru

LS COMPUTER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LS COMPUTER
IČO 35707470
DIČ 2020249451
IČ DPH SK2020249451
Dátum vzniku 14 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LS COMPUTER
Páričkova 31
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 308 €
Zisk -507 €
Aktíva 96 519 €
Vlastný kapitál 71 516 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905616757
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 83,455
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,856
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,856
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,856
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,599
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,053
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,053
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,087
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,959
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,959
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 128
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 56,459
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,313
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 53,146
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,455
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,009
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 64,213
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 75,891
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,678
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -507
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,446
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 39
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 39
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,407
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 106
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,760
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 506
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 170
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,524
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 341
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 83,508
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 85,308
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 31,509
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 51,999
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,800
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,888
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 38,143
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,009
D. Služby (účtová skupina 51) 23,577
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,188
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,068
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,120
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,875
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,707
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,707
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 389
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,580
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,779
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,668
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,663
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 634
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 634
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,034
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 454
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -507
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707470 DIČ: 2020249451 IČ DPH: SK2020249451
 • Sídlo: LS COMPUTER, Páričkova 31, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava 821 08 06.10.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Holec 6 639 € (100%) Páričkova 31 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.08.2004Noví spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   26.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   07.04.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom kancelárskej techniky
   servisná činnosť - správa a údržba počítačových sietí
   Noví spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   06.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava Skončenie funkcie: 18.10.2003
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. 1 Bratislava Skončenie funkcie: 12.01.2004
   13.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.10.2003
   08.01.1998Noví spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava Skončenie funkcie: 18.10.2003
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. 1 Bratislava Skončenie funkcie: 12.01.2004
   07.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. č. 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. č. 1 Bratislava
   14.01.1997Nové obchodné meno:
   LS COMPUTER, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Páričkova 31 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. č. 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. č. 1 Bratislava