Vytvoriť faktúru

GTS GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GTS GROUP
IČO 35707500
DIČ 2020249979
Dátum vzniku 24 Januára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo GTS GROUP
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 21,510
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,516
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,644
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 92,246
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 92,246
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -95,410
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,160
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,814
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,334
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4160791.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015