Vytvoriť faktúru

ELSERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELSERVIS
IČO 35707518
DIČ 2020227033
IČ DPH SK2020227033
Dátum vzniku 15 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELSERVIS
Rajecká 5
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 69 303 €
Zisk 10 664 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245526912, 0905896636, 0900905 210800, 0905210800
Mobile phone(s) +421904381158, +421905896636, 0904381158, 0905896636, 0900905 210800
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,381
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 12,381
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,381
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,461
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,216
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,189
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,056
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 58,842
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,529
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,438
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,664
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,313
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,044
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 47,269
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,154
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 256
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,619
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,240
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 69,303
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 67,904
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,398
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 55,534
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,846
C. Služby (účtová skupina 51) 13,981
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,117
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 509
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,446
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 13,504
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,131
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,769
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,077
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 177
M. Nákladové úroky (562) 12
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 165
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -174
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,595
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,931
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,664
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015