Vytvoriť faktúru

DTS, Digitálne telekomunikačné systémy, v "likvidácii" - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DTS, Digitálne telekomunikačné systémy, v "likvidácii"
Stav Zrušená
IČO 35707534
DIČ 2020264972
Dátum vzniku 23 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DTS, Digitálne telekomunikačné systémy, v "likvidácii"
Beňadická 10
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 482 €
Zisk -551 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905617444
Mobile phone(s) 0905617444
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,310
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,739
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,310
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,830
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 336
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -594
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -551
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 482
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 252
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 230
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 493
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 252
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 241
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 60
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -60
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -71
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -551
Dátum aktualizácie údajov: 06.12.2016
 • IČO:35707534 DIČ: 2020264972
 • Sídlo: DTS, Digitálne telekomunikačné systémy, v "likvidácii", Beňadická 10, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Januára 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.12.2016Zrušené obchodné meno:
   DTS, Digitálne telekomunikačné systémy, s.r.o. v "likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Beňadická 10 Bratislava 851 06
   15.01.2016Nové obchodné meno:
   DTS, Digitálne telekomunikačné systémy, s.r.o. v "likvidácii"
   28.06.1999Nové sidlo:
   Beňadická 10 Bratislava 851 06
   23.01.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným