Vytvoriť faktúru

CREDITAL INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CREDITAL INVEST
IČO 35707577
DIČ 2020252355
Dátum vzniku 27 Januára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo CREDITAL INVEST
Nevädzova 8
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 012 €
Zisk 836 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243295952
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,361
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,757
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 18,757
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 18,757
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,604
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,604
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 142
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,462
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,361
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,881
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 419
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 419
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,574
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,574
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 836
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,012
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,012
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,012
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 600
D. Služby (účtová skupina 51) 600
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,412
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,412
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 96
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 96
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -96
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,316
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 836
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4238158.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015