Vytvoriť faktúru

GPark - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GPark
IČO 35707593
DIČ 2020990290
IČ DPH SK2020990290
Dátum vzniku 23 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GPark
Majerská 15
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 780 €
Zisk 3 072 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 21,407
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 21,407
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,407
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,448
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 44
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,490
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 404
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,122
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 47,855
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,490
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -27,201
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,072
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,345
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 905
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 64,440
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,231
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,629
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,580
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,780
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,780
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 14,654
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,645
C. Služby (účtová skupina 51) 1,678
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,722
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,126
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,457
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 75
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 1
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 74
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -75
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,051
P. Daň z príjmov (591, 595) 979
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,072
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707593 DIČ: 2020990290 IČ DPH: SK2020990290
 • Sídlo: GPark, Majerská 15, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Russev Majerská 8114/15 Bratislava 821 07 14.08.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Russev 6 639 € (100%) Majerská 8114/15 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.2010Nové obchodné meno:
   GPark spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Majerská 15 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vydavateľská činnosť
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
   reklamné a marketingové služby
   09.07.2010Zrušené obchodné meno:
   M leas spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Červeňova 7 Bratislava 811 03
   21.04.2004Noví spoločníci:
   Roman Russev Majerská 8114/15 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Russev Majerská 8114/15 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 14.08.2003
   20.04.2004Zrušeny spoločníci:
   KOINVEST HOLDING spol. s r.o. IČO: 35 705 108 Červeňova 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Kohút ul. 8. mája č. 32 Bratislava 821 06
   03.04.1998Noví spoločníci:
   KOINVEST HOLDING spol. s r.o. IČO: 35 705 108 Červeňova 7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Kohút ul. 8. mája č. 32 Bratislava 821 06
   02.04.1998Zrušeny spoločníci:
   KIKADA Handels Ges.m.b.H. Hetzendorfer Strasse 141 1120 Wien Rakúska republika
   KOINVEST HOLDING spol. s r.o. IČO: 35 705 108 Červeňova 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Mesíčková Hany Meličkovej 2981/1 Bratislava
   23.01.1997Nové obchodné meno:
   M leas spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červeňova 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   leasingová činnosť
   Noví spoločníci:
   KIKADA Handels Ges.m.b.H. Hetzendorfer Strasse 141 1120 Wien Rakúska republika
   KOINVEST HOLDING spol. s r.o. IČO: 35 705 108 Červeňova 7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Mesíčková Hany Meličkovej 2981/1 Bratislava