Vytvoriť faktúru

VENEDIUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VENEDIUM
IČO 35707615
DIČ 2020217969
IČ DPH SK2020217969
Dátum vzniku 21 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VENEDIUM
Pod násypom 13
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 339 €
Zisk -3 718 €
Kontaktné informácie
Email venedium@venedium.sk
Phone(s) 0243636367
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,520
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,520
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,001
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,988
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,988
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 13
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,519
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,519
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,520
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,137
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 166
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,224
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,005
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,229
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,718
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,657
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 141
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 141
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,516
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,641
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,641
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,361
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,085
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,429
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,339
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,949
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,390
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,874
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,092
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,805
D. Služby (účtová skupina 51) 7,804
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,719
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,230
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,489
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 271
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,183
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,535
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,638
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 223
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 223
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -223
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,758
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,718
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015