Vytvoriť faktúru

CUBUS ASSETS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CUBUS ASSETS
IČO 35707631
DIČ 2021006284
Dátum vzniku 22 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CUBUS ASSETS
Fazuľova 7
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 242 687 €
Zisk -213 678 €
Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,740,530
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,637,685
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,637,685
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 619,441
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 22,012,164
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,910
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,170
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,296,852
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 359,528
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 359,528
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 309,018
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 290,007
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 290,007
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,011
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,628,306
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,066
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,627,240
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,805,993
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 468,221
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 133,777
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,203,995
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,740,530
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,616,033
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,921,749
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,099,341
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 692,188
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,791,529
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -213,678
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,124,497
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 111,498
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 111,498
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,979,224
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 96,660
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,660
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 22,800,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,564
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 33,775
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 33,775
Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,241,987
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,242,687
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,241,987
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 700
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,271,493
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 558,544
D. Služby (účtová skupina 51) 772,929
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 83,925
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,699,498
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,699,498
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 156,597
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -28,806
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,910,514
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 534
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 534
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 534
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 486,986
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 486,058
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 337,795
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 148,263
O. Kurzové straty (563) 418
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 510
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -486,452
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -515,258
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -301,580
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 57,948
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -359,528
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -213,678
Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016
 • IČO:35707631 DIČ: 2021006284
 • Sídlo: CUBUS ASSETS, Fazuľova 7, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tomáš Plachý, MBA Vojtěšská 196/18 Praha, Nové Město 110 00 Česká republika 20.04.2016
  Peter Koritschan Srbská 347/2 Praha 6 Dejvice 160 00 Česká republika 20.04.2016
  Ing. Tomáš Plachý, CSc. Štítová 243 Praha 4, Újezd 149 00 Česká republika 20.04.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SAFICHEM GROUP AG 28 500 € (95%) Zurich 8002 Švajčiarska konfederácia
  Cubus Holdings Limited 1 500 € (5%) Valletta 1432 Maltská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.04.2016Nové obchodné meno:
   CUBUS ASSETS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fazuľova 7 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   SAFICHEM GROUP AG Tödistrasse 16 Zurich 8002 Švajčiarska konfederácia
   Cubus Holdings Limited Vincenti Buildings, Strait Street 28/19 Valletta 1432 Maltská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Plachý , MBA Vojtěšská 196/18 Praha, Nové Město 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2016
   Peter Koritschan Srbská 347/2 Praha 6 Dejvice 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2016
   Ing. Tomáš Plachý , CSc. Štítová 243 Praha 4, Újezd 149 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2016
   30.03.2011Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.01.2009Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   nákup a predaj nehnuteľností
   22.01.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností