Vytvoriť faktúru

DA SI JIANG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DA SI JIANG
IČO 35707666
DIČ 2020998606
IČ DPH SK2020998606
Dátum vzniku 14 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DA SI JIANG
Hasičská 5
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 825 €
Zisk -526 €
Aktíva 63 536 €
Vlastný kapitál 57 237 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0327440781
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 69,752
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,997
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,157
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 69,752
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,872
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,304
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,304
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,423
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 52,671
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -526
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,880
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 37
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,843
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,373
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,470
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 16,825
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16,504
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 321
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 16,391
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 13,237
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,385
C. Služby (účtová skupina 51) 769
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 434
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 113
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 434
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -526
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707666 DIČ: 2020998606 IČ DPH: SK2020998606
 • Sídlo: DA SI JIANG, Hasičská 5, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Januára 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.01.2000Nové sidlo:
   Hasičská 5 Trenčín
   12.01.2000Zrušené sidlo:
   Včelárska 13 Bratislava 821 05
   06.10.1999Noví spoločníci:
   Chen Haijun Zhejiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Včelárska 13 Bratislava
   Chen Yajun Zhejiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Včelárska 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Chen Haijun Zhejiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Včelárska 13 Bratislava
   Chen Yajun Zhejiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Včelárska 13 Bratislava
   05.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Zhan Ling dlhodobý pobyt na území SR : Karola Adlera 1939/32 Bratislava
   ZHANG AI YONG prechodný pobyt na území SR : Topoľčianska 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   ZHANG AI YONG Topoľčianska 2 Bratislava
   Zhan Ling dlhodobý pobyt na území SR : Karola Adlera 1939/32 Bratislava
   09.09.1999Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   06.11.1998Nové sidlo:
   Včelárska 13 Bratislava 821 05
   05.11.1998Zrušené sidlo:
   Dobrovského 1 Bratislava 811 08
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Chen Ai Fen K. Adlera 32 Bratislava
   CHEN WANG CHUN prechodný pobyt na území SR : Jungmanova 4 Bratislava
   Li Laner dlhodobý pobyt na území SR : Karola Adlera 1939/32 Bratislava
   ZHAN YONG prechodný pobyt na území SR : K. Adlera 32 Bratislava 841 02
   Zhan Ling dlhodobý pobyt na území SR : Karola Adlera 1939/32 Bratislava
   ZHANG AI YONG prechodný pobyt na území SR : Topoľčianska 31 Bratislava
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Chen Ai Fen K. Adlera 32 Bratislava
   CHEN WANG CHUN prechodný pobyt na území SR : Jungmanova 4 Bratislava
   Li Laner dlhodobý pobyt na území SR : Karola Adlera 1939/32 Bratislava
   Zhan Ling dlhodobý pobyt na území SR : Karola Adlera 1939/32 Bratislava
   ZHAN YONG prechodný pobyt na území SR : K. Adlera 32 Bratislava 841 02
   ZHANG AI YONG prechodný pobyt na území SR : Topoľčianska 31 Bratislava
   Zhang Aikang prechodný pobyt na území SR : 40 Sebedín - Bečov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zhang Aikang prechodný pobyt na území SR : 40 Sebedín - Bečov
   20.03.1998Noví spoločníci:
   Chen Ai Fen K. Adlera 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Chen Ai Fen K. Adlera 32 Bratislava
   Li Laner dlhodobý pobyt na území SR : Karola Adlera 1939/32 Bratislava
   Zhan Ling dlhodobý pobyt na území SR : Karola Adlera 1939/32 Bratislava
   Zhang Aikang prechodný pobyt na území SR : 40 Sebedín - Bečov
   19.03.1998Zrušeny spoločníci:
   CHEN AI FEN prechodný pobyt na území SR : 317 Veľká Mača
   Zrušeny štatutárny orgán:
   CHEN AI FEN 317 Veľká Mača
   Zhang Aikang 40 Sebedín - Bečov
   Li Laner dlhodobý pobyt na území SR : Karola Adlera 1939/32 Bratislava
   Zhan Ling dlhodobý pobyt na území SR : Karola Adlera 1939/32 Bratislava
   24.09.1997Noví spoločníci:
   Li Laner dlhodobý pobyt na území SR : Karola Adlera 1939/32 Bratislava
   Zhan Ling dlhodobý pobyt na území SR : Karola Adlera 1939/32 Bratislava
   03.09.1997Noví spoločníci:
   CHEN AI FEN prechodný pobyt na území SR : 317 Veľká Mača
   CHEN WANG CHUN prechodný pobyt na území SR : Jungmanova 4 Bratislava
   ZHAN YONG prechodný pobyt na území SR : K. Adlera 32 Bratislava 841 02
   ZHANG AI YONG prechodný pobyt na území SR : Topoľčianska 31 Bratislava
   Zhang Aikang prechodný pobyt na území SR : 40 Sebedín - Bečov
   Nový štatutárny orgán:
   Zhang Aikang 40 Sebedín - Bečov
   Li Laner dlhodobý pobyt na území SR : Karola Adlera 1939/32 Bratislava
   Zhan Ling dlhodobý pobyt na území SR : Karola Adlera 1939/32 Bratislava
   02.09.1997Zrušeny spoločníci:
   CHEN AI FEN prechodný pobyt na území SR : 317 Veľká Mača
   CHEN WANG CHUN prechodný pobyt na území SR : Jungmanova 4 Bratislava
   ZHAN YONG prechodný pobyt na území SR : K. Adlera 32 Bratislava 841 02
   ZHANG AI YONG prechodný pobyt na území SR : Topoľčianska 31 Bratislava
   14.01.1997Nové obchodné meno:
   DA SI JIANG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dobrovského 1 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   CHEN AI FEN prechodný pobyt na území SR : 317 Veľká Mača
   CHEN WANG CHUN prechodný pobyt na území SR : Jungmanova 4 Bratislava
   ZHAN YONG prechodný pobyt na území SR : K. Adlera 32 Bratislava 841 02
   ZHANG AI YONG prechodný pobyt na území SR : Topoľčianska 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   CHEN WANG CHUN Jungmanova 2 Bratislava
   ZHAN YONG Karola Adlera 2 Bratislava
   CHEN AI FEN 317 Veľká Mača
   ZHANG AI YONG Topoľčianska 2 Bratislava