Vytvoriť faktúru

Tripton - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Tripton
IČO 35707747
DIČ 2020249561
IČ DPH SK2020249561
Dátum vzniku 20 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tripton
Podlesná 21
90091
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 171 852 €
Zisk 13 993 €
Kontaktné informácie
Email info@partyspirit.sk
Phone(s) 0336477276, 0908718942
Mobile phone(s) 0902588880, 0917747012
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 114,116
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,648
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 78,211
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 114,116
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 77,794
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 56,497
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 13,993
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,322
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 95
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 35,653
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,892
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,004
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 707
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,050
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 574
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 171,852
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 169,747
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,766
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 339
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 152,028
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 85,547
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,030
C. Služby (účtová skupina 51) 31,806
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 20,861
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 373
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 411
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,824
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,130
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 193
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 191
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,366
N. Kurzové straty (563) 553
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 813
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,173
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 18,651
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,658
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 13,993
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707747 DIČ: 2020249561 IČ DPH: SK2020249561
 • Sídlo: Tripton, Podlesná 21, 90091, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Repčák Rozvodná 2960/5 Bratislava 831 01 20.01.1997
  Ing. Dušan Repčák Podlesná 551/21 Limbach 900 91 06.03.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Repčák 3 320 € (50%) Rozvodná 2960/5 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.2012Nové sidlo:
   Podlesná 21 Limbach 900 91
   09.02.2012Zrušené sidlo:
   Nitrianska 3 Bratislava 821 08
   24.02.2010Nové obchodné meno:
   Tripton, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nitrianska 3 Bratislava 821 08
   23.02.2010Zrušené obchodné meno:
   RD Kreditná agentúra s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Drieňova 7 Bratislava 821 02
   13.03.2008Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Repčák Rozvodná 2960/5 Bratislava 831 01
   Ing. Dušan Repčák Podlesná 551/21 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Repčák Rozvodná 2960/5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.01.1997
   Ing. Dušan Repčák Podlesná 551/21 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 06.03.2008
   12.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Repčák Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Repčák Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   26.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Repčák Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   25.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Repčák Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   20.01.1997Nové obchodné meno:
   RD Kreditná agentúra s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 7 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľnosti
   prenájom motorových vozidiel
   faktoring a forfaiting - nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja záväzkov a pohľadávok /s výnimkou poskytovania úverov a vymáhania pohľadávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Repčák Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Repčák Rozvodná 5 Bratislava 831 01