Vytvoriť faktúru

GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček
Stav Zrušená
IČO 35707771
DIČ 2020974714
Dátum vzniku 28 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček
Dr. Vladimíra Clementisa 10
82102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -960 €
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,526
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,526
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,014
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,014
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,512
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,512
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,526
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,170
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -15,849
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,331
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -31,180
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,696
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 35
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 35
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,035
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 636
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 636
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,180
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,219
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,626
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
 • IČO:35707771 DIČ: 2020974714
 • Sídlo: GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček, Dr. Vladimíra Clementisa 10, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Januára 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.08.2016Zrušené obchodné meno:
   GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 821 02
   29.08.2009Nové sidlo:
   Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 821 02
   28.01.1997Nové obchodné meno:
   GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným