Vytvoriť faktúru

ARS COMPUTER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARS COMPUTER
IČO 35707780
DIČ 2020265280
Dátum vzniku 29 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARS COMPUTER
Karadžičova 7
81109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -730 €
Aktíva 89 974 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248235111
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 50
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 50
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -730
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -730
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 780
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 780
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 300
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 250
C. Služby (účtová skupina 51) 250
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -250
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -250
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -250
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -730
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015