Vytvoriť faktúru

GSM Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GSM Slovensko
IČO 35707828
DIČ 2020227319
IČ DPH SK2020227319
Dátum vzniku 28 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GSM Slovensko
Vajnorská 127
83104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -6 349 €
Aktíva 19 977 €
Vlastný kapitál -25 011 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244453333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,966
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,966
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,966
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -31,360
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -32,314
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,349
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 46,326
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 152
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 46,174
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 38,202
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,883
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 129
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,208
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,122
C. Služby (účtová skupina 51) 47
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) -126
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,742
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 423
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,208
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,169
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 181
M. Nákladové úroky (562) 7
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 174
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -181
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,389
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,349
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015