Vytvoriť faktúru

PANEURO CONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PANEURO CONSULTING
Stav Zrušená
IČO 35707917
DIČ 2020973999
Dátum vzniku 29 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PANEURO CONSULTING
Špitálska 10
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 943 €
Zisk 719 €
Aktíva 121 298 €
Vlastný kapitál 92 263 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0917317757
Mobile phone(s) 0917317757
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 100,711
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 50,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 50,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 50,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,711
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 50,000
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 50,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 711
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 66
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 645
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 100,711
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,929
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 100,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,429
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,359
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -28,788
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 719
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,782
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,782
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,580
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 202
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,943
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,943
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,943
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,964
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 832
D. Služby (účtová skupina 51) 25,336
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,766
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,442
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,306
4. Sociálne náklady (527, 528) 18
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 30
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 979
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,775
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 57
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 57
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -57
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 922
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 203
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 203
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 719
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707917 DIČ: 2020973999
 • Sídlo: PANEURO CONSULTING, Špitálska 10, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Januára 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   PANEURO CONSULTING, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Špitálska 10 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   leasing spojený s financovaním
   sprostredkovanie poradenských a konzultačných činností
   sekretárske a administratívne práce
   inžiniersko-investičná činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie a poskytovanie verejne prístupných informácií
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   logistika - optimalizácia prepravných ciest
   poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   verejné obstarávanie
   Zrušeny spoločníci:
   PANEURO INVEST, s.r.o. Špitálska 10 Bratislava 811 01
   Mgr. Ingrid Ivančíková Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 29.01.1997
   01.12.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Ingrid Ivančíková Furdekova 2 Bratislava 851 03
   30.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava 811 08
   24.06.2009Nové predmety činnosti:
   verejné obstarávanie
   08.04.2008Nové obchodné meno:
   PANEURO CONSULTING, s. r. o.
   07.04.2008Zrušené obchodné meno:
   VECTRA GROUP, spol. s r.o.
   18.03.2008Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   Noví spoločníci:
   PANEURO INVEST, s.r.o. Špitálska 10 Bratislava 811 01
   05.05.2007Nové sidlo:
   Špitálska 10 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie a poskytovanie verejne prístupných informácií
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   logistika - optimalizácia prepravných ciest
   Noví spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 29.01.1997
   04.05.2007Zrušené sidlo:
   Špitálska 10 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   29.01.1997Nové obchodné meno:
   VECTRA GROUP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 10 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   leasing spojený s financovaním
   sprostredkovanie poradenských a konzultačných činností
   sekretárske a administratívne práce
   inžiniersko-investičná činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava