Vytvoriť faktúru

IMP KONTAKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMP KONTAKT
IČO 35707950
DIČ 2020217617
IČ DPH SK2020217617
Dátum vzniku 23 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMP KONTAKT
Ferdiša Kostku 1
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 329 067 €
Zisk 151 845 €
Kontaktné informácie
Email impkontakt@impkontakt.sk
Phone(s) 0243412733, 0260202070, 0265423451
Mobile phone(s) +421903206130, +421903474233, +421903474417, +421911440035, +421911440065
Fax(es) 0265423451
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 616,548
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 117,787
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 117,787
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 85,202
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 32,585
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 495,032
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 282,257
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 282,257
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 204,244
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 203,625
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,625
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 619
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 670
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 670
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,861
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 940
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,921
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,729
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,729
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 616,548
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 262,560
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 103,080
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 103,080
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 151,845
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 353,988
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,983
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,983
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 287,260
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 200,351
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200,351
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,408
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,663
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,677
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 161
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,000
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 60,745
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,326,413
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,329,067
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,326,412
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,355
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,108,325
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,298,234
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 79,371
D. Služby (účtová skupina 51) 303,094
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 380,950
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 263,503
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 93,744
4. Sociálne náklady (527, 528) 23,703
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,996
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,877
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,877
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 472
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,331
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 220,742
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 645,713
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,160
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 2,129
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 29
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,181
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,311
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,311
O. Kurzové straty (563) 9,168
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,702
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,021
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 203,721
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 51,876
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 51,876
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 151,845
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35707950 DIČ: 2020217617 IČ DPH: SK2020217617
 • Sídlo: IMP KONTAKT, Ferdiša Kostku 1, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Petráš Púpavová 676/44 Bratislava 841 04 23.01.1997
  Milan Hanko Narcisová 48 Bratislava 821 01 09.12.2002
  Mgr. Henrieta Petrášová Púpavová 676/44 Bratislava 841 04 12.04.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Petráš 5 312 € (80%) Púpavová 676/44 Bratislava 841 04
  Milan Hanko 1 328 € (20%) Narcisová 48 Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.05.2007Nové sidlo:
   Ferdiša Kostku 1 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Púpavová 676/44 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Petráš Púpavová 676/44 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 23.01.1997
   Mgr. Henrieta Petrášová Púpavová 676/44 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 12.04.2007
   25.05.2007Zrušené sidlo:
   Levárska 1 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   14.08.2003Nové predmety činnosti:
   preklady a tlmočenie z jazyka nemeckého a talianskeho
   Noví spoločníci:
   Milan Hanko Narcisová 48 Bratislava 821 01
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Hanko Narcisová 48 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 09.12.2002
   13.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   09.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   Ing. Ivor Petráš Pavlovova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivor Petráš Pavlovova 20 Bratislava
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   23.01.1997Nové obchodné meno:
   IMP KONTAKT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Levárska 1 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivor Petráš Pavlovova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivor Petráš Pavlovova 20 Bratislava
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava