Vytvoriť faktúru

PROPLAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROPLAN
IČO 35708018
DIČ 2020209213
IČ DPH SK2020209213
Dátum vzniku 20 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROPLAN
Röntgenova 4
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 158 434 €
Zisk 13 164 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262246452
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 93,552
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 38,560
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 38,560
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 38,560
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 53,500
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 25,381
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 25,381
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,381
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,119
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,333
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,786
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,492
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,461
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 31
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 93,552
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,447
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 692
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 692
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,951
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 70,269
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -53,318
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,164
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,105
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,837
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,837
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 49,121
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 384
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 384
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,692
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,037
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,669
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,339
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,147
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,147
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 141,987
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 158,434
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 141,987
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,195
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,525
D. Služby (účtová skupina 51) 23,699
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 103,913
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 74,722
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,653
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,538
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 565
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,509
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,509
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,984
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,239
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 111,763
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 113
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -114
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,125
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,164
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708018 DIČ: 2020209213 IČ DPH: SK2020209213
 • Sídlo: PROPLAN, Röntgenova 4, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Seyfert Röntgenova 4 Bratislava 851 01 20.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Seyfert 5 312 € (80%) Röntgenova 4 Bratislava 851 01
  Doc. Ing. Norbert Jendželovský, CSc. 1 328 € (20%) Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Dr. tech. Wolfgang Potyka Sommerergasse 8/2 1130 Viedeň Rakúsko
   24.10.2000Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   20.01.1997Nové obchodné meno:
   PROPLAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť s výnimkou prác stavebného a technického dozoru
   sprostredkovateľská činnosť
   projektovanie stavieb-inžinierske konštrukcie a mosty
   statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
   vykonávanie inžinierskych, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Seyfert Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   Doc. Ing. Norbert Jendželovský , CSc. Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Dipl. Ing. Dr. tech. Wolfgang Potyka Sommerergasse 8/2 1130 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Seyfert Röntgenova 4 Bratislava 851 01