Vytvoriť faktúru

BRUKON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRUKON
IČO 35708026
DIČ 2020227374
IČ DPH SK2020227374
Dátum vzniku 29 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRUKON
Odborárska 52
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 262 572 €
Zisk -182 288 €
Aktíva 575 251 €
Vlastný kapitál 285 079 €
Kontaktné informácie
Email brukon@brukon.sk
Webová stránka http://www.brukon.sk
Mobile phone(s) +421903257864, +421903267864, +421903717864
Fax(es) 0244635085
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,607
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,607
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,607
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 399,104
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 231
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 89,144
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,032
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,466
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 402,711
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 102,791
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 277,776
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -182,288
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 299,920
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 299
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 299,621
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,052
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,286
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,951
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 273,332
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 262,572
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 262,530
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 442,503
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 325,049
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,572
C. Služby (účtová skupina 51) 41,852
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 55,590
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 57
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,094
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,289
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -179,931
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -118,943
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,398
N. Kurzové straty (563) 1,188
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 210
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,397
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -181,328
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -182,288
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708026 DIČ: 2020227374 IČ DPH: SK2020227374
 • Sídlo: BRUKON, Odborárska 52, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02 02.02.1999
  Ing. Peter Paľovčík Ľubovnianska 12 Bratislava 851 07 02.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. František Kraus 3 319 € (50%) Odborárska 26 Bratislava 831 02
  Ing. Peter Paľovčík 3 319 € (50%) Ľubovnianska 12 Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.02.1999Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Ľubovnianska 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Ľubovnianska 12 Bratislava 851 07
   01.02.1999Zrušené sidlo:
   Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce 071 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce 071 01
   29.01.1997Nové obchodné meno:
   BRUKON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce 071 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce 071 01