Vytvoriť faktúru

KINEKL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KINEKL
IČO 35708034
DIČ 2020203251
Dátum vzniku 29 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KINEKL
Šenkvická ulica 14
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 556 €
Zisk -6 613 €
Aktíva 305 907 €
Vlastný kapitál -19 763 €
Kontaktné informácie
Email kinekl@nextra.sk
Phone(s) 0336413299
Mobile phone(s) 0903215392
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 296,008
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,674
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,619
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -172
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 227
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 299,682
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -26,411
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -27,102
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,613
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 326,093
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 313,926
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,167
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,687
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,556
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,556
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 8,612
C. Služby (účtová skupina 51) 2,071
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 6,355
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 186
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,056
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 485
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 77
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 77
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -77
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,133
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,613
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708034 DIČ: 2020203251
 • Sídlo: KINEKL, Šenkvická ulica 14, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 29 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ladislav Németh Trnavská 3 Pezinok 902 01 18.06.2009
  Pavol Šemetka L. Novomeského 17 Pezinok 902 01 23.08.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ladislav Németh 3 319 € (50%) Trnavská 3 Pezinok 902 01
  Pavol Šemetka 3 319 € (50%) L. Novomeského 17 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.06.2009Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Noví spoločníci:
   Ladislav Németh Trnavská 3 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Németh Trnavská 3 Pezinok 902 01
   17.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Németh Drobišova 17 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Németh Drobišova 17 Pezinok 902 01
   03.09.2004Noví spoločníci:
   Pavol Šemetka L. Novomeského 17 Pezinok 902 01
   Ladislav Németh Drobišova 17 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Šemetka L. Novomeského 17 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.08.2004
   02.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Németh Drobišova 17 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.03.2002Nové sidlo:
   Šenkvická ulica 14 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ladislav Németh Drobišova 17 Pezinok 902 01
   20.03.2002Zrušené sidlo:
   Obrancov mieru 58 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Kinder Novomeského 46 Pezinok 902 01
   Ladislav Németh Drobišova 17 Pezinok 902 01
   Pavel Uher Dukelská 37 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Kinder Novomeského 46 Pezinok 902 01
   Pavel Uher Dukelská 37 Modra 900 01
   23.09.1999Nové sidlo:
   Obrancov mieru 58 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Vladimír Kinder Novomeského 46 Pezinok 902 01
   Ladislav Németh Drobišova 17 Pezinok 902 01
   Pavel Uher Dukelská 37 Modra 900 01
   22.09.1999Zrušené sidlo:
   Holubyho 71 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Kinder Novomeského 46 Pezinok 902 01
   Vladimír Klimo Svätopluková 17 Pezinok 902 01
   Ladislav Mémeth Drobišova 17 Pezinok 902 01
   Pavel Uher Dukelská 37 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Klimo Svätopluková 17 Pezinok 902 01
   29.01.1997Nové obchodné meno:
   KINEKL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holubyho 71 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné činnosti
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Vladimír Kinder Novomeského 46 Pezinok 902 01
   Vladimír Klimo Svätopluková 17 Pezinok 902 01
   Ladislav Mémeth Drobišova 17 Pezinok 902 01
   Pavel Uher Dukelská 37 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Kinder Novomeského 46 Pezinok 902 01
   Vladimír Klimo Svätopluková 17 Pezinok 902 01
   Pavel Uher Dukelská 37 Modra 900 01
   Ladislav Németh Drobišova 17 Pezinok 902 01