Vytvoriť faktúru

KAMPRESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KAMPRESS
IČO 35708247
DIČ 2020241201
IČ DPH SK2020241201
Dátum vzniku 23 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAMPRESS
Lotyšská 4
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 195 179 €
Zisk -18 396 €
Kontaktné informácie
Email spitze@kamaratweb.sk
Webová stránka http://www.kamarat.eu;http://www.spitze.sk
Mobile phone(s) +421903439682
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 122,545
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 73,045
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 210
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 49,290
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 122,545
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 60,511
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,444
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -1,195
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 73,463
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,396
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 62,034
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,107
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 59,927
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 44,620
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,731
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,576
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 195,179
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 195,179
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 212,516
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,507
C. Služby (účtová skupina 51) 141,839
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 63,683
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,487
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -17,337
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,833
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 102
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 102
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -99
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,436
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,396
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708247 DIČ: 2020241201 IČ DPH: SK2020241201
 • Sídlo: KAMPRESS, Lotyšská 4, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bohumil Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06 23.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Bohumil Kráľ 1 328 € (20%) Lotyšská 4 Bratislava 821 06
  RNDr. Vladimír Topercer 1 328 € (20%) Bratislava 831 02
  Ing. Martin Kráľ 1 328 € (20%) Lotyšská 4 Bratislava 821 06
  Jozef Oklamčák 1 328 € (20%) Bzovícka 4 Bratislava 851 01
  Peter Krajčír 1 328 € (20%) Spojná 2 Trnava 917 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Vladimír Topercer Račianska 49 Bratislava 831 02
   Ing. Martin Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06
   Jozef Oklamčák Bzovícka 4 Bratislava 851 01
   Peter Krajčír Spojná 2 Trnava 917 01
   Bohumil Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06
   18.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Krajčír Spojná 2 Trnava 917 01
   Bohumil Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06
   Ing. Martin Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06
   Jozef Oklamčák Bzovícka 4 Bratislava 851 01
   RNDr. Vladimír Topercer Račianska 49 Bratislava 831 02
   23.01.1997Nové obchodné meno:
   KAMPRESS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lotyšská 4 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácii
   reklamná činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Krajčír Spojná 2 Trnava 917 01
   Bohumil Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06
   Ing. Martin Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06
   Jozef Oklamčák Bzovícka 4 Bratislava 851 01
   RNDr. Vladimír Topercer Račianska 49 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Bohumil Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06