Vytvoriť faktúru

Kostelecké uzeniny Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Kostelecké uzeniny Slovakia
IČO 35708263
DIČ 2020203284
IČ DPH SK2020203284
Dátum vzniku 24 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kostelecké uzeniny Slovakia
Ulica SNP 297
90091
Limbach
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 529 €
Zisk -3 764 €
Kontaktné informácie
Email majer.zuzana@gmail.com
Phone(s) 0903254095
Mobile phone(s) 0903254095
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 23,595
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 23,595
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,286
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 32,346
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 693
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,751
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 71,881
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 67,357
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,959
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,959
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,081
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 56,081
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,764
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,524
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 956
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,568
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,642
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 966
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,529
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 96
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,433
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 27,979
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,099
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,356
C. Služby (účtová skupina 51) 3,210
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,488
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 877
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,551
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 398
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -450
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,864
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 8
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,362
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,362
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,354
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,804
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,764
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708263 DIČ: 2020203284 IČ DPH: SK2020203284
 • Sídlo: Kostelecké uzeniny Slovakia, Ulica SNP 297, 90091, Limbach
 • Dátum vzniku: 24 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zuzana Majerová Majerníkova 46 Bratislava 841 05 13.04.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Adrián Majer 6 075 € (61%) Bratislava 841 05
  Róbert Géry 996 € (10%) Podbrezovská 28/A Bratislava 831 06
  Ing. Rostislav Keňo 2 888 € (29%) Rohatec 696 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.06.2007Nové sidlo:
   Ulica SNP 297 Limbach 900 91
   Noví spoločníci:
   Róbert Géry Podbrezovská 28/A Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Majerová Majerníkova 46 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.04.2007
   11.06.2007Zrušené sidlo:
   Slnečná 56 Limbach 900 91
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 24.01.1997
   15.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 24.01.1997
   14.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   06.10.1998Noví spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   24.01.1997Nové obchodné meno:
   Kostelecké uzeniny Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Slnečná 56 Limbach 900 91
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91