Vytvoriť faktúru

Vzduchotechnika VZT - CLIMAC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vzduchotechnika VZT - CLIMAC
IČO 35708301
DIČ 2020227220
IČ DPH SK2020227220
Dátum vzniku 24 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vzduchotechnika VZT - CLIMAC
Račianska 66
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 811 €
Zisk -1 467 €
Kontaktné informácie
Email vzt-climac@inmail.sk
Phone(s) 0244882946
Fax(es) 0244882946
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 98,087
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 86,619
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 86,619
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,355
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 70,605
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,659
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,101
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 121
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 121
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -5,426
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -5,458
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -5,458
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,406
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 139
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,267
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 367
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 367
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 98,087
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,328
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 156
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 156
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,467
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92,759
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 92,759
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 62,276
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,276
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,523
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,811
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,811
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,811
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,163
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,801
D. Služby (účtová skupina 51) 9,442
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 50
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,164
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,164
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -6,653
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 359
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -352
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -432
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 156
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 156
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -155
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -507
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,467
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015