Vytvoriť faktúru

BORNIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BORNIT
IČO 35708328
DIČ 2020209158
IČ DPH SK2020209158
Dátum vzniku 27 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BORNIT
Lachova 39
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 44 365 €
Zisk -611 €
Kontaktné informácie
Email bornit@bornit.sk
Webová stránka http://www.bornit.sk
Mobile phone(s) +421904360223, +421903256575, +421903822469
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,021
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,930
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,187
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,187
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,745
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,745
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,745
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,998
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,876
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 122
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 91
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 91
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,021
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,650
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,043
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,043
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -611
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,671
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 451
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 451
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,220
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,212
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,212
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,007
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,350
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 142
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,509
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 44,365
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 43,421
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 943
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,774
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 35,245
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 256
D. Služby (účtová skupina 51) 3,351
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,639
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,435
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,194
4. Sociálne náklady (527, 528) 10
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 283
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 591
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,512
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 242
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 241
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -242
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 349
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -611
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708328 DIČ: 2020209158 IČ DPH: SK2020209158
 • Sídlo: BORNIT, Lachova 39, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Hanakovič Osuského 46 Bratislava 851 03 27.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Hanakovič 6 672 € (100%) Osuského 46 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Hanakovič Lachova 39 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Hanakovič Lachova 39 Bratislava 851 03
   18.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Vencel Starhradská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Vencel Starhradská 8 Bratislava 851 05
   04.08.2000Noví spoločníci:
   Ladislav Hanakovič Lachova 39 Bratislava 851 03
   03.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Viera Hanakovičová Lachova 39 Bratislava 851 03
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Hanakovič Osuského 46 Bratislava 851 03
   Viera Hanakovičová Lachova 39 Bratislava 851 03
   Ladislav Vencel Starhradská 8 Bratislava
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Hanakovič Osuského 46 Bratislava 851 03
   Viera Hanakovičová Lachova 39 Bratislava 851 03
   Viera Vencelová Starhradská 8 Bratislava 851 05
   27.01.1997Nové obchodné meno:
   BORNIT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lachova 39 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Hanakovič Osuského 46 Bratislava 851 03
   Viera Hanakovičová Lachova 39 Bratislava 851 03
   Viera Vencelová Starhradská 8 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Hanakovič Osuského 46 Bratislava 851 03
   Ladislav Vencel Starhradská 8 Bratislava 851 05
   Ladislav Hanakovič Lachova 39 Bratislava 851 03