Vytvoriť faktúru

RAJA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAJA
IČO 35708336
DIČ 2020227748
Dátum vzniku 24 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAJA
Kadnárova 23
83105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 910 €
Zisk 14 441 €
Kontaktné informácie
Email raja@raja.sk
Phone(s) 0948121314, 0244872322
Mobile phone(s) 0903209031, 0905618434, 0948121314
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,574
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,574
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,574
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,266
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 288
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 978
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,840
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -84,823
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 65,226
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,520
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -173,649
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 14,441
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,663
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 89,655
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,718
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 368
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,169
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 82,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 48,910
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 48,910
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 31,366
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,334
C. Služby (účtová skupina 51) 23,172
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,035
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,103
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,457
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 265
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,544
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,404
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 89
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 89
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -89
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 17,455
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,014
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 14,441
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708336 DIČ: 2020227748
 • Sídlo: RAJA, Kadnárova 23, 83105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Richard Rischer Družstevná 37 Svätý Jur 900 21 24.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Richard Rischer 6 639 € (100%) Družstevná 37 Svätý Jur 900 21
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.09.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   31.08.2010Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, seminárov, školení a kultúrnych podujatí
   oprava a údržba motorových a nemotorových vozidiel
   čistiace a upratovacie práce
   oprava, čistenie, demontáž, montáž a sanácia strojov a zariadení
   prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov, zariadení a strojných základných prostriedkov - leasing
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   reklamné činnosti
   forfaiting a factoring
   sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb)
   vydavateľské činnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu
   fotografické služby
   audiovízia
   výroba, požičiavanie, distribúcia videa
   prieskum trhu v oblasti životného prostredia
   21.07.2004Nové predmety činnosti:
   oprava, čistenie, demontáž, montáž a sanácia čapovacích zariadení
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva, okrem vybraných činností v stavebníctve
   prípravné práce pre stavbu - búracie, zemné, kopacie a sekacie práce
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kurzov, seminárov, školení a kultúrnych podujatí
   oprava a údržba motorových a nemotorových vozidiel
   čistiace a upratovacie práce
   oprava, čistenie, demontáž, montáž a sanácia strojov a zariadení
   prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov, zariadení a strojných základných prostriedkov - leasing
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   02.10.2000Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu v oblasti životného prostredia
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Richard Rischer Družstevná 37 Svätý Jur 900 21
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Richard Rischer Kadnárova 23 Bratislava
   15.12.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.06.1997Noví spoločníci:
   Richard Rischer Kadnárova 23 Bratislava
   01.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Andrej Janev Milana Marečka 2 Bratislava
   Richard Rischer Kadnárova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Janev Milana Marečka 2 Bratislava
   24.01.1997Nové obchodné meno:
   RAJA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kadnárova 23 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode, službách, v nákupe a predaji tovarov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   forfaiting a factoring
   sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb)
   vydavateľské činnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu
   fotografické služby
   audiovízia
   výroba, požičiavanie, distribúcia videa
   Noví spoločníci:
   Andrej Janev Milana Marečka 2 Bratislava
   Richard Rischer Kadnárova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Rischer Družstevná 37 Svätý Jur 900 21
   Andrej Janev Milana Marečka 2 Bratislava