Vytvoriť faktúru

KENEREŠ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KENEREŠ
IČO 35708409
DIČ 2020200424
IČ DPH SK2020200424
Dátum vzniku 28 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KENEREŠ
Kráľová pri Senci 314
90050
Kráľová pri Senci
Finančné informácie
Tržby a výnosy 62 274 €
Zisk -639 €
Aktíva 6 951 €
Vlastný kapitál -1 492 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,025
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,160
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,865
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,025
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,131
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 242
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,373
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -639
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,156
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 270
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,886
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 170
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,998
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,698
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 62,274
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 50,016
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,258
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 61,868
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 47,304
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,156
C. Služby (účtová skupina 51) 381
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,726
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 301
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 406
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,433
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 85
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -85
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 321
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -639
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708409 DIČ: 2020200424 IČ DPH: SK2020200424
 • Sídlo: KENEREŠ, Kráľová pri Senci 314, 90050, Kráľová pri Senci
 • Dátum vzniku: 28 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Emil Kenereš 314 Kráľová pri Senci 900 50 28.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Emil Kenereš 3 983 € (60%) 314 Kráľová pri Senci 900 50
  Ivo Vondrášek 2 656 € (40%) J.Jesenského 2062/8 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.1998Nové obchodné meno:
   KENEREŠ spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Emil Kenereš 314 Kráľová pri Senci 900 50
   Ivo Vondrášek J.Jesenského 2062/8 Senec 903 01
   03.11.1998Zrušené obchodné meno:
   Keneres - HOFMANN, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Emil Kenereš 314 Kráľová pri Senci 900 50
   Pavel Berg Svobody 20/74 Prostějov 796 01 Česká republika
   28.01.1997Nové obchodné meno:
   Keneres - HOFMANN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   314 Kráľová pri Senci 900 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Emil Kenereš 314 Kráľová pri Senci 900 50
   Pavel Berg Svobody 20/74 Prostějov 796 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emil Kenereš 314 Kráľová pri Senci 900 50