Vytvoriť faktúru

TRIPRINT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIPRINT
IČO 35708484
DIČ 2020266809
IČ DPH SK2020266809
Dátum vzniku 04 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIPRINT
Pankúchova 5
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 257 €
Zisk 7 612 €
Aktíva 20 548 €
Vlastný kapitál 17 229 €
Kontaktné informácie
Email triprint@triprint.sk
Phone(s) 0262248711, 0904507014
Mobile phone(s) +421904507014, 0903343873, 0904507014
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,949
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,548
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 83
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 83
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,932
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,932
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,932
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,533
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,696
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,837
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 401
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 401
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,949
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,841
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,926
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,926
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,612
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,108
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 291
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 291
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,851
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 719
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 719
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 383
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 242
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,507
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 966
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 966
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 54,257
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 54,257
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,352
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 49,905
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,272
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 357
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,346
D. Služby (účtová skupina 51) 26,834
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,826
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,217
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,174
4. Sociálne náklady (527, 528) 435
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 422
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 487
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,985
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,720
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 62
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,925
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,313
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,313
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,612
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708484 DIČ: 2020266809 IČ DPH: SK2020266809
 • Sídlo: TRIPRINT, Pankúchova 5, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04 04.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavel Stolárik 6 639 € (100%) Pankúchova 5 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.11.2000Nové sidlo:
   Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   22.11.2000Zrušené sidlo:
   Haanova 24 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   13.04.1999Noví spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   27.08.1997Nové sidlo:
   Haanova 24 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   26.08.1997Zrušené sidlo:
   Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Ťarcha Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Ťarcha Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   04.02.1997Nové obchodné meno:
   TRIPRINT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   polygrafická činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v oblasti polygrafie
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Pavol Ťarcha Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Pavol Ťarcha Chorvátska 6 Bratislava 811 08